Skip to content

Veiklos vertinimo rezultatai

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2022 m. 

2022 m. atliktas Platusis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Vertintos visos sritys: Rezultatai, Ugdymas(is) ir mokinių patirtys, Ugdymo(si) aplinkos, Lyderystė ir vadyba. Apklausti mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai.

Atlikus platųjį mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, išskirtos šios stipriosios sritys:

Rezultatai:  Mokytojai, kaip stipriąją sritį nurodo, kad gerbia kiekvieną mokinį (3,88), siekia kuo geriau atlikti savo darbą (3,88), planuodamas pamoką kelia pamokos uždavinius, aiškiai nusakančius, ko mokiniai turi išmokti; tikslingai parenka virtualias aplinkas, kad mokymasis būtų patrauklesnis ir įvairiapusiškesnis (3,65). Tėvai, kaip stipriąją sritį nurodo tai, kad jie žino, kaip sekasi jų vaikui (3,67) bei tai, kad mokytojai vaiką vertina įvairiais būdais: pažymiais, kaupiamaisiais balais, pagyrimais, komentarais (3,49).

Plačiau: Mokyklos įsivertinimas 2022 m. 

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2019 m.

2019 m. atliktas giluminis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Tirta:
I pusmetis: Sritis: Ugdymas(is) ir mokinių patirtys (2 sritis). Tema: 2.3. „Mokymosi patirtys“. Rodiklis: 2.3.1 Apklausos MO4, MkO8, TO1.
II pusmetis: Tobulintina sritis: Ugdymas(is) ir mokinių patirtys (2 sritis) .
Temos: 2.2. „Vadovavimas mokymuisi“.
Rodiklis: 2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas. Apklausos MK09, M08, TO2.
Papildomos apklausos:
Mokyklų pažangos įsivertinimo anketos klausimai remiasi į Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, Valstybinę švietimo 2013–2022 metų strategiją bei Geros mokyklos koncepciją.
Mokinių apklausa NŠA 2019 (Mk14).
Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019 (T07).
Apklausti mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai. Naudotasi IQES online Lietuva instrumentais, klausimynais.

Plačiau: Mokyklos įsivertinimas 2019 m.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2018 m.

2018 m. atliktas giluminis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Tirta:

Sritis 2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys. Tema: 2.4. Vertinimas ugdant. Rodiklis: 2.4.1. Vertinimas ugdymui.Tobulintina  sritis:  Ugdymas(is) ir mokinių patirtys (2 sritis). Tema: 2.4. Vertinimas ugdant. Tobulintinas rodiklis: 2.4.2. Mokinių įsivertinimas.

Sritis 4. Lyderystė ir vadyba.Tema: 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas.

Apklausti mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai. Naudotasi IQES online Lietuva instrumentais, klausimynais. Bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo apklausose: tėvai – T07, mokiniai – Mk14, mokytojai atsakė į plačiojo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo klausimus. Rodikliai įvertinti 3 lygiu.

Plačiau: Mokyklos įsivertinimas 2018 

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2017 m.

2017 m. atliktas platusis ir giluminis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas (tirti rodikliai: 2.4.1; 2.4.2). Apklausti mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai. Naudotasi IQES online Lietuva instrumentais, klausimynais. Bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo apklausose: tėvai – T07, mokiniai – Mk14, mokytojai atsakė į plačiojo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo klausimus. Rodikliai įvertinti 3 lygiu.

Plačiau: Mokyklos įsivertinimas 2017 m.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2016 m.

2016 m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės nariai, atsižvelgę į mokyklos tikslus ir uždavinius, iškilusias problemas, mokymosi ir standartizuotų testų rezultatus,  atliko  tyrimus. Tirtos temos „Mokymosi patirtys“, „Mokymasis“. Naudotasi IQES online Lietuva instrumentais, klausimynais. Bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo apklausose: mokytojai – apklausoje M09, tėvai – T03, mokiniai – Mk10. Rodikliai įvertinti 3 lygiu.

Plačiau: Mokyklos įsivertinimas 2016 m.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2015 m.

2015 m. buvo tirti srities „Ugdymas ir mokymasis“ temos „Bendrasis ugdymo organizavimas“, „Mokymo kokybė“, „Mokymosi kokybės“, „Tėvų pedagoginis švietimas“ ir jų rodikliai. Rodikliai įvertinti 3 lygiu. Bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo apklausose,  supažindinti su audito išvadomis, naujovėmis. Veiklą koordinavo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės nariai.

Plačiau: Mokyklos įsivertinimas 2015 m.

 Mokyklos veiklos kokybė įsivertinimo analizė 2014 m.

  2014 m. tirtos ir analizuotos srities „Mokyklos kultūra“ temos: „Etosas“ (1.1.1 – 1.1.6), „Pažangos siekiai“ (1.2.1-1.2.3), „Tvarka“ (1.3.1- 1.3.3). Atliekant mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, buvo naudojami IQESonline Lietuva instrumentai. Į įsivertinimo procesą įtraukti mokyklos bendruomenės nariai. Apklausti mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai. Gauti duomenys aptarti direkcijos, mokytojų ir mokyklos tarybos posėdžiuose, panaudoti planuojant mokyklos veiklą, numatant mokyklos uždavinius.

Nustatytos aukščiausios ir žemiausios vertės. Aukščiausios vertės – 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.3.2, 1.3.3. Žemiausios vertės: 1.1.1, 1.1.6.

Mokyklos veiklos įsivertinimo grupė apibendrino gautus rezultatus. Pasidžiaugta, kad mokytojų, mokinių ir jų tėvų nuomonės analizuojamais klausimais sutampa, numatytos tobulintinos veiklos sritys. Tirti rodikliai įvertinti 3 lygiu.

Mokyklos įsivertinimas 2014 m.

                2013 metais atliktas  mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas (giluminis auditas). Atsižvelgus į iškilusias problemas, išorinio audito patikrinimo rezultatus 2012 metais, mokyklos veiklos uždavinius ir tikslus, ankstesnių mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, bendruomenės lūkesčius, buvo tirti  sričių „Ugdymas ir mokymasis“, „Pagalba mokiniui“šie rodikliai :

1. Mokymo nuostatos ir būdai (mokinių aktyvumą palaikančios ugdomosios veiklos formos pamokose) – 2.3.1.

2.. Mokymosi veiklos diferencijavimas. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas  – 2.5.2, 4.3.1.

3. Vertinimas ugdant -2.6.

4. Išmokimo stebėjimas ir asmeninės mokinių pažangos matavimas pamokose -2.3.4, 3.1.1.  

Plačiau Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2013 m.

2012 metais atliktas  mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas (giluminis bei platusis auditas). Atsižvelgus į iškilusias problemas, mokyklos veiklos uždavinius ir tikslus, ankstesnių mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, bendruomenės lūkesčius, buvo tirtos šios sritys: „Pagalba mokiniui“ („Rūpinimasis mokiniais“ – 4.1.1, 4.1.2, „Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas“ – 4.3.1, 4.3.2), „Mokyklos strateginis valdymas“ („Vadovavimo stilius“ – 5.3.1, 5.3.2). Plačiau: Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2012

2012 metais atliktas išorinis mokyklos veiklos kokybės vertinimas.

Išorinio audito patikrinimo rezultatai 2012 m.

MOKYKLOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

Stiprieji veiklos aspektai

1. Mokymuisi palankaus mikroklimato kūrimas.

2. Estetiška ir jauki mokyklos aplinka.

3. Integruotos pamokos, projektai ir renginiai.

4. Neformaliojo švietimo organizavimas.

5. Mokinių pasiekimai konkursuose, varžybose, projektinėje veikloje.

6. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika.

7. Socialinės pagalbos teikimas.

8. Įsivertinimo proceso organizavimas.

9. Demokratiškas mokyklos valdymas.

10. Personalo komplektavimas.

Tobulintini veiklos aspektai

1. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai.

2. Mokinių aktyvumą palaikančios ugdomosios veiklos formos pamokose.

3. Mokymosi veiklos diferencijavimas.

4. Vertinimas ugdant.

5. Išmokimo stebėjimas ir asmeninės mokinių pažangos matavimas pamokose.

    2010/2011 m. m.daug dėmesio skirta mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui. Atsižvelgus į iškilusias problemas, analizuotos temos: 1.1. „Etosas“, 1.3 „Tvarka“ (sritis „Mokyklos kultūra“), 2.4. „Mokymosi kokybė“, 2.5. „Mokymo ir mokymosi diferencijavimas“ (sritis „Ugdymas ir mokymasis“). Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą atliko už šią veiklą atsakinga darbo grupė. Daugiau:  Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2011                      

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Sutinku