Skip to content

Paskatinimai ir apdovanojimai

2019 m. skatinti ir apdovanoti pedagogai:

Eil. Nr.

Skatinimo / apdovanojimo priemonė

Paskatintų / apdovanotų pedagogų skaičius

Skatinimo / apdovanojimo priežastis

1. Švietimo skyriaus padėkos raštas

1

Mokytojo dienos proga
2. Padėkos raštas

1

Darbuotojui išeinant į pensiją
3. Sveikinimas

2

Jubiliejaus proga
4. Vienkartinės piniginės išmokos

33

Kalėdų šventės proga 

 

2018 m. skatinti ir apdovanoti pedagogai

Eil. Nr.

Skatinimo / apdovanojimo priemonė

Paskatintų / apdovanotų pedagogų skaičius

Skatinimo / apdovanojimo priežastis

1. Švietimo skyriaus padėkos raštas

1

Mokytojo dienos proga
2. Sveikinimas

2

Jubiliejaus proga
3.  Padėka                       8 Mokytojo dienos proga
4.  Premija                     30 Už labai gerą praėjusių kalendorinių metų darbą arba atlikus vienkartines svarbias įstaigos veiklai užduotis

 

2017 m. skatinti ir apdovanoti pedagogai:

Eil. Nr.

Skatinimo / apdovanojimo priemonė

Paskatintų / apdovanotų pedagogų skaičius

Skatinimo / apdovanojimo priežastis

1. Švietimo skyriaus padėkos raštas

1

Mokytojo dienos proga
2. Sveikinimas

2

Jubiliejaus proga
3.  Padėka  6 Už tarpmokyklinio renginio įgyvendinimą
4.  Premija  32 Už labai gerą praėjusių kalendorinių metų darbą arba atlikus vienkartines svarbias įstaigos veiklai užduotis

 OFFICE365


PATYČIŲ DĖŽUTĖ