Skip to content

Komisijos, darbo grupės

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Koordinatorė – Nijolė Žukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Jūratė Čechavičienė, informacinių technologijų mokytoja,
Vika Gridiajeva, psichologė,
Raimonda Kubilienė, matematikos mokytoja,
Giedra Misevičienė, socialinė pedagogė,
Birutė Rauktienė, pradinio ugdymo mokytoja.


Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – Birutė Bartašiūtė, mokyklos direktorė.
Pirmininkės pavaduotoja – Giedra Misevičienė, socialinė pedagogė.
Nariai:
Justė Gudaitė, psichologė,
Virginija Gargasienė, akompanuotoja, klasės auklėtoja,
Aldona Karpavičiūtė, logopedė, specialioji pedagogė,
Nijolė Žukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.


Turto ir įsipareigojimų komisija

Pirmininkė – Irena Valužienė, dokumentų koordinavimo specialistė.
Nariai:
Dalia Endriukaitienė, pradinio ugdymo mokytoja,
Ligita Pladienė, šokio mokytoja,
Aldona Karpavičiūtė, logopedė, specialioji pedagogė.


Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija

Pirmininkė – Nijolė Žukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Giedra Misevičienė, socialinė pedagogė,
Stefanija Vasko, rūbininkė-budėtoja.

__________________________________________________________________________________

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Pirmininkė – Birutė Bartašiūtė, mokyklos direktorė.
Nariai:
Danutė Tamulionienė, Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė,
Dalia Endriukaitienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė,
Rita Mickonytė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė.

__________________________________________________________________________________

Dokumentų ekspertų komisija

Pirmininkė – Nijolė Žukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Liuda Asačiova, raštinės administratorė,
Brigita Imbrasienė, bibliotekininkė,
Irena Valužienė, dokumentų koordinavimo specialistė.

__________________________________________________________________________________

Viešojo pirkimo komisija

Pirmininkė – Irena Valužienė
Nariai:
Liuda Asačiova, raštinės administratorė,
Gražina Urbonienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams.