Skip to content

Komisijos, darbo grupės

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė

Koordinatorė – Nijolė Žukienė
Nariai:
Jūratė Čechavičienė, informacinių technologijų mokytoja,
Raimonda Kubilienė, matematikos mokytoja,
Giedra Misevičienė, socialinė pedagogė,
Birutė Rauktienė, pradinio ugdymo mokytoja.


Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – Viktorija Rutavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai: Giedra Misevičienė, socialinė pedagogė; Justė Gudaitė, psichologė; Virginija Gargasienė, akompanuotoja, klasės auklėtoja; Nijolė Sereikienė, pradinių klasių mokytoja; Indrė Šveikauskė, spec.pedagogė, logopedė; Ilona Sankalaitė, spec.pedagogė


Turto ir įsipareigojimų komisija

Pirmininkė – Irena Valužienė, dokumentų koordinavimo specialistė.
Nariai:
Dalia Endriukaitienė, pradinio ugdymo mokytoja,
Ligita Pladienė, šokio mokytoja.


Viešojo pirkimo komisija

Pirmininkė – Irena Valužienė
Nariai:
Liuda Asačiova, raštinės administratorė,
Gražina Urbonienė, direktoriaus pavaduotoja.OFFICE365


PATYČIŲ DĖŽUTĖ