Skip to content

Komisijos, darbo grupės

Komisijos, darbo grupės

Komisijos

Mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų atestacijos komisija
Pirmininkė – Birutė Bartašiūtė, mokyklos direktorė


Maisto produktų inventorizacijos komisija
Pirmininkė – Gražina Urbonienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Inventorizacijos komisija
Pirmininkė – Roma Urbonavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – Birutė Bartašiūtė, mokyklos direktorė


Mokyklos dokumentų ekspertų komisija
Pirmininkė – Nijolė Žukienė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Ilgalaikių ir trumpalaikio turto ir atsargų nurašymo komisijaDarbo grupės

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
Pirmininkė – Nijolė Žukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Svetainės tvarkymo nuolatinė darbo grupė

Pirmininkė – Birutė Bartašiūtė, mokyklos direktorė.

Nariai:

Giedra Misevičienė, socialinė pedagogė;

Audrutė Aidukaitė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Jūratė Čechavičienė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja;;

Andrej Smirnov, inžinierius kompiuterių priežiūrai;

Nijolė Žukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Jurga Žurauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialiniam darbui ir neformaliam ugdymui.