Skip to content

Neformalusis švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos, atsižvelgiant į bendruosius valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus švietimo ir mokslo ministro ir vykdomos patraukliose ir saugiose mokiniui aplinkose, padedančiose įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo tikslus. Valandos kiekvienai programai įgyvendinti skiriamos visiems mokslo metams, atsižvelgiant į veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę:

1–4 klasėse – 12 valandų per savaitę (kūrybos – 2, šokio – 2, etnokultūros – 1, teatro – 2, dailės, muzikos –1 meno – 1, sporto –3 val.);

5–8 klasėse – 8 valandos per savaitę (šokio – 2 val., muzikos – 2, sporto – 2 val., tiriamoji veikla –1 val., kūrybos –1).OFFICE365


PATYČIŲ DĖŽUTĖ