Skip to content

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Sandra Lukienė

Kab. 315

El. paštas sauletekis@sveikatosbiuras.lt

Darbo laikas: Trečiadienis 8.00 – 16.06

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos:
1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams teikimas.

2. Informacijos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos sveikatos bendruomenei.

3. Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.

4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;

Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.

5. Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.

6. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, informacijos pateikimas mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms 1 kartą per metus.

7. Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.

8. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.

Naudinga:

Kuprinių svėrimo akcijos rezultatai 2017 m.

Sauletekio 2015-2016 m. profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė