Skip to content

Laisvos darbo vietos

KONKURSAS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazija skelbia konkursą pradinių klasių mokytojo pareigoms užimti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Darbo sutartis neterminuota. Darbo objektas – 1 klasė.

Reikalavimai pretendentams:

– aukštasis pedagoginis išsilavinimas, pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;

– informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;

– gebėjimas taikyti aktyvius bei atviro mokymosi metodus pamokose;

– gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 – prašymą leisti dalyvauti atrankoje (pildomas vietoje);

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

– išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

– gyvenimo aprašymą (ne daugiau 2 spausdintų puslapių);

– pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

– pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, nurodydamas asmenų kontaktus.

Dokumentai pateikiami asmeniškai iki 2018 m. birželio 8 d. 15.00 val., adresu: Mokyklos 3, Klaipėda, progimnazijos raštinėje arba siunčiami elektroniniu paštu sauletekis9@gmail.com. Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Dokumentų originalai pateikiami per pokalbį.

Informacija teikiama tel. (846) 410983 arba (846) 410984.

Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu ir kviečiami į atvirą pokalbį.