Skip to content

Laisvos darbo vietos

KONKURSAS TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazija skelbia konkursą technologijų mokytojo vietai užimti nuo 2019 m. spalio 1 d. Darbo sutartis neterminuota. Darbo objektas – 5-8 klasės.

                      Reikalavimai pretendentams:

– aukštasis pedagoginis išsilavinimas, technologijų mokytojo kvalifikacija;

– informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;

– gebėjimas taikyti aktyvius bei atviro mokymosi metodus pamokose

– gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 – prašymą leisti dalyvauti atrankoje (pildomas vietoje);

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

– išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

– gyvenimo aprašymą (ne daugiau 2 spausdintų puslapių);

– technologijų mokytojo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

– pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, nurodydamas asmenų kontaktus.

Dokumentų originalai pateikiami rašant prašymą ir patikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Dokumentai priimami kasdien.  Dokumentai pateikiami asmeniškai, adresu: Mokyklos g. 3, Klaipėda, progimnazijos raštinėje. Informacija teikiama tel. 8 46 410983. Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Administracija