Skip to content

Laisvos darbo vietos

Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia konkursą Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

2019 m. kovo 7 d. Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia konkursą Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Pretendentų atrankos posėdžio data –2019 m. birželio 13 d. Išsamesnė informacija pagrindiniame skelbime www.klaipeda.lt skiltyje Gyventojui/Karjera.

 

KONKURSAS PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJOS PAREIGOMS UŽIMTI

Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazija skelbia konkursą pradinių klasių mokytojos vietai užimti nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Darbo sutartis neterminuota. Darbo objektas – 1 klasė.

                      Reikalavimai pretendentams:

– aukštasis pedagoginis išsilavinimas, pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;

– informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;

– gebėjimas taikyti aktyvius bei atviro mokymosi metodus pamokose

– gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 – prašymą leisti dalyvauti atrankoje (pildomas vietoje);

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

– išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

– gyvenimo aprašymą (ne daugiau 2 spausdintų puslapių);

– pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

– pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, nurodydamas asmenų kontaktus.

Dokumentų originalai pateikiami rašant prašymą ir patikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Dokumentai priimami kasdien nuo 2019 m. gegužės 22 d. 9.00 val. iki 2019 m. birželio 10 d. 15.00 val. Dokumentai pateikiami asmeniškai, adresu: Mokyklos g. 3, Klaipėda, progimnazijos raštinėje. Informacija teikiama tel. 8 46 410983. Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Administracija