Skip to content
2021 02 09

INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS 2021-2022 MOKSLO METAIS

Prašymai, mokytis   2021–2022 mokslo metais, pateikiami prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės ( www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“ (https://www.klaipeda.lt/lt/ ). Prašymai pradedami registruoti:

  • nuo š.m. kovo 1 d. 10 val. į 9 klasę;
  • nuo š.m. kovo 2 d. 10 val. į 10-12 klasę;
  • nuo š.m. kovo 3 d. 10 val. į 1 klasę;
  • nuo š.m. kovo 5 d. 10 val. į 2-4 ir 6-8 klases;
  • nuo š.m. kovo 8 d. 10 val. į 5 klasę.

Prašymai informacinėje sistemoje (toliau – Sistema) registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio ugdymo programą (į 1 klasę), iš pradinio į pagrindinio ugdymo programą (į 5 klasę), iš pagrindinio į vidurinio ugdymo programą (į 11 klasę)).

TEIKTI PRAŠYMUS ČIA:   https://svietimas.klaipeda.lt/

          Pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2021–2022 mokslo metais vykdomas 2021 m. gegužės 4 d.– birželio 1 d. informacinių sistemų pagrindu, minėtomis dienomis sustabdžius prašymų  sistemoje registraciją.

        Aktualiausia su priėmimu 2021-2022 mokslo metams skirta informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.klaipeda.lt/

Administracija

2021 04 16

Saugus elgesys važiuojant dviračiais, paspirtukais

Mūsų mokyklos mokytojams rūpi, kad kiekvienas mokinys žinotų, kaip atsakingai ir saugiai elgtis gatvėje.  5a ir 5b klasių mokiniai dalyvavo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato  bendruomenės pareigūnės S. Narūnės paskaitoje ,,Saugus elgesys važiuojant dviračiu, paspirtuku. Ką būtina žinoti?”. Mokiniai sužinojo kelių eismo taisyklėse įtvirtintus reikalavimus dviračių vairuotojams, išgirdo, kad visi dalyvaujantieji viešajame eisme privalo vykdyti kelių eismo taisyklių reikalavimus, būti atidūs, saugoti save ir  gerbti kitus.

Susitikimą su pareigūne organizavo klasės vadovė Vaidilutė  ir soc. pedagogė Giedra.

2021 04 16

Socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimas

Socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimas – nuolatinis procesas, kuris nenutrūksta net esant iššūkiams, pandemijos metu paskelbtam mokyklų karantinui. LIONS QUEST programos pamokos sukurtos taip, kad didžiausią naudą gautume tiesioginio mokinio ir mokytojo kontakto metu, dirbdami individuliai, poromis ar grupėse. Kūrybingi mūsų progimnazijos 5-8 klasių vadovai socialinio ir emocinio ugdymo pamokas veda nuotoliniu būdu. Jose mokiniai įgyja socialinio sąmoningumo, atsakomybės, dėkingumo, savitvardos ir kt. įgūdžių. Vaikų diskusijose vis dažniau girdimas draugų ilgesys, pastebimas nuovargis. Klasių vadovams, pagalbos vaikui specialistams rūpi mokinių emocinė savijauta, ieškoma būdų, kaip efektyviau padėti ugdytiniams atgauti pusiausvyrą, didinti mokymosi motyvaciją, skiepyti norą siekti sėkmės.

 VGK narės V. Gargasienė, G. Misevičienė

2021 04 10

Parama mokyklai – skirkime 1,2%

Plačiau skaitykite informacija

2021 04 08

Projektas „Tyrinėjimo menas“

………Klaipėdos ,,Saulėtekio” progimnazija šiais mokslo metais laimėjo respublikinio projekto ,,Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms” atranką.Tai viena iš Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalių. Projektą įgyvendino Britų taryba bei asociacija „Kūrybinės jungtys”.
………Nuo spalio mėnesio progimnazijoje virtualiai svečiavosi projekto koordinatorės Vida Narveišytė ir Dovilė Urbanavičienė (asociacija ,,Kūrybinės jungtys”). Progimnazijoje buvo įsteigtas Mokinių klubas, kuriam atstovavo 6b klasės mokiniai ir juos kuruojanti matematikos mokytoja Sigita Medingienė. Šeštokai, pasitelkdami vaizduotę, 5 pamokas mokėsi trupmenų, geometrinių ir erdvinių figūrų, kūrė taisykles, tyrinėjo aplinką, atliko kūrybines, žaidybines, vaidybines užduotis. Baigę temą, vaikai iš geometrinių ir erdvinių figūrų konstravo „Ateities pasaulį“, įgytas žinias kūrybiškai panaudojo ir dailės pamokoje – kūrė įvairias kompozicijas, jas vėliau informacinių technologijų programų pagalba transformavo į abstrakčius dailės kūrinius.
………..Mokykloje veikė ir Mokytojų klubas (kuratorė – direktoriaus pavaduotoja Sandrija Donskienė). Mokytojų klubo nariai (pradinių bei 5-8 klasių pedagogai) kartu su projekto koordinatore Vida Narveišyte aptarė būsimų darbų planą, teikė pasiūlymus, kūrė ir įgyvendino integruotas pamokas, tyrinėjo XXI a. kompetencijas: kritinį mąstymą ir problemų sprendimą, kūrybingumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, refleksijos poreikį, jo naudą ir pritaikymą pamokose.
………..Dalyvaudama respublikiniame projekte, mūsų progimnazija turėjo puikią galimybę įgyvendinti ugdymo procesą kitaip: aktyviau bendradarbiauti tiek mokytojams, tiek mokiniams, mokymosi motyvacija buvo ugdoma panaudojant vaizduotę, skatinamas smalsumas. Mokymo iššūkiai buvo sprendžiami tais metodais, kurie stiprina mokytojų kolegialumą. Bendradarbiavimas su kuruojančiais profesionalais „Tyrinėjimo mene“ buvo grįstas įsipareigojimu analizuoti pasirinktą problemą. Mokykla buvo atvira naujoms idėjoms, mokytojai drąsiai kėlė klausimus, naujus ugdymo metodus išbandė praktiškai.

2021 04 07

Integruotas projektas „Judesio fiziologija“

2021 m. balandžio 1 d. nuotoliniu būdu vyko „Saulėtekio“ progimnazijos, „Varpo“ ir Vydūno gimnazijų biologijos – fizinio ugdymo ilgalaikio integruoto projekto „Judesio fiziologija“ baigiamasis renginys. Projektas tęsėsi nuo rudens, apėmė įvairaus amžiaus vaikus. Mokiniai projekto metu rinko medžiagą, kūrė užduotis, atliko tiriamąjį darbą. Tikslas – supažindinti mokinius su tyrimais, koks yra judėjimo fiziologinis poveikis sveikatai, įsitikinti, kad fizinis ugdymas, judesio fiziologija ir biologija yra neatskiriami mokslai.

Renginyje pristatyta ir apibendrinta projekto veikla, su išvadomis supažindinti mokyklų bendruomenės atstovai. Visiems patiko mokinių sukurtas „Quizizz“ žaidimas. Jį žaisdami, projekto dalyviai galėjo pasitikrinti savo žinias bei humoro jausmą. Tuo įsitikino ir „Saulėtekio“ progimnazijos bei „Varpo“ gimnazijos pavaduotojos ugdymui.

Projekto koordinatorės V. Liačienė, V. Mazgelienė, V. Šatkauskienė, J. Talaišytė padėkojo mokyklų mokiniams už kantrybę ir gebėjimą dirbti neįprastomis sąlygomis.

Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Vaidilutė Liačienė

2021 04 01

Respublikinis ,,Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės” projektas

Kovo 31 dieną mūsų progimnazijos projekto ,,Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės” nariai dalyvavo internetiniame seminare (vebinare), kurio tema – Žaliojo kurso ir aplinkos apsauga. Seminare dalyvavo ir Europos Parlamento narys dr. Liudas Mažylis, ekologė, aplinkosauginės iniciatyvos „Kita forma“ vadovė ir Žaliojo taško partnerė Vaida Griškevičienė.
Dr. L. Mažylis išsakė savo nuomonę apie Žaliojo kurso svarbą Europai ir visam pasauliui, planuojamas ES iniciatyvas ir programas, Europos Parlamento vaidmenį, Vaida Griškevičienė pristatė Lietuvos geriausius pavyzdžius ir pakvietė dalyvauti protmūšyje.
Seminaras buvo įdomus, informatyvus ir naudingas.
#MEPALIETUVA
2021 03 30

Dalyvaujame tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje ,,Obuolio draugai”

Mokykloje vaikams nėra paprasta tarpusavyje gerai sutarti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, spręsti konfliktus, įveikti vienišumą, susidoroti su užgriuvusiomis nesėkmėmis. Padėti vaikui įgyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų gali ugdymo įstaigoje įgyvendinama tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio draugai“. Jei mokiniai dar vaikystėje išmoks įveikti sunkumus, tai šie įgūdžiai išliks ir padės jiems lengviau susidoroti su sudėtingomis situacijomis, kurios jų laukia augant ir jau suaugus.

       2b klasės mokytoja, VGK narė N. Sereikienė

2021 03 30

Prevencinė veikla „Mėnuo be patyčių“

Kovo mėnesį progimnazijoje vyko „Mėnesio be patyčių“ prevencinės pamokos. Su pradinių klasių vaikais buvo kalbamasi apie jų jausmus, mokiniai mokėsi įvairias emocijas atpažinti iš veido išraiškų. Pradinukai susipažino su pagrindiniais jausmų pavadinimais, žiūrėjo „Vaikų linijos“ kampanijos „BE PATYČIŲ“ video filmuką, kuris moko atpažinti savo liūdesį ir kitus jausmus. Mokiniai aptarė filmuko personažo bei jų pačių elgesį su aplinkiniais, susipažino su nusiraminimo būdais, kai užklumpa emocijos.

     Vyresniųjų klasių mokiniai kalbėjo apie tarpusavio skirtumus ir panašumus, svarstė, kas dažniausiai sukelia bendravimo sunkumų, bandė atskirti pajuokavimus nuo patyčių, analizavo įvairias situacijas ir ieškojo joms sprendimo būdų.

 Psichologė Justė

 

 

2021 03 29

Kurkime šešėlių teatrą

Mūsų progimnazijos 8a klasės mokiniai kartu su dailės mokytoja Sandrija Donskiene prisijungė prie Prano Domšaičio galerijos edukatorių ir sukūrė animalistinius šešėlius. Kviečiame mokinius kurti rankų šešėlių teatrą ir aktyviai dalyvauti kūrybiniame procese.

2021 03 24

Lietuvių kalbos dienos

Lietuvių kalbos dienos kasmet minimos visoje šalyje. Jos prisideda prie lietuvių kalbos sklaidos Lietuvoje ir užsienyje, stiprina lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, didina lietuvių kalbos prestižą.
Mūsų progimnazijos mokiniai dalyvavo įvairiuose Lietuvių kalbos dienai skirtuose konkursuose. Penktokai kūrė pasakėčias, iliustravo patarles, šeštokai rašė sakmes. Džiaugiamės, kad mokinių kūrybiniai darbai įvertinti ir mieste: 7a klasės mokinė D. Ramonaitė epistolinio rašinio „Parašyk laišką artimajam ir papasakok savo patirtis COVID-19 pandemijos metu“ konkurse Klaipėdos mieste tapo nugalėtoja.
Savitai Lietuvių kalbos dienas paminėjo aštuntokai. Mokiniai, rašydami žodžius, kūrė piešinius, įvairias formas. Eksperimentas pavyko – aštuntokų darbai atvėrė neįprastą žodžiams erdvę, piešiniai išsiskiria originalumu, savitu stiliumi, žaismu.

                                             Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja N. Žukienė

2021 03 23

„Nauja COVID-19 realybė: kaip į mokyklas sugrįžti saugiai?“

Pranešėjų medžiagą rasite NVSC interneto svetainėje, adresu:  https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/nvsc-konsultacijoje-specialistai-primine-kaip-iveikti-mokyklu-bendruomenems-kylancius-issukius-medziaga .

2021 03 22

,,Jie – mūsų draugai”

2b klasės mokinių darbų paroda, skirta Žemės dienai paminėti.OFFICE365


PATYČIŲ DĖŽUTĖ