Skip to content
2023 01 20

Vadovo 2022 metų veiklos ataskaita

Pateikiama Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijos direktorės Daivos Vilkės

2022 metų veiklos ataskaita

Per 10 dienų (iki sausio 30 d.) nuo šios ataskaitos paskelbimo progimnazijos interneto svetainėje progimnazijos bendruomenė turi teisę teikti siūlymus dėl ataskaitos vertinimo progimnazijos tarybai el. paštu .

Progimnazijos taryba, įvertinusi progimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitą ir progimnazijos bendruomenės narių siūlymus, iki vasario 6 d. priima sprendimą dėl progimnazijos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį savivaldybės merui.

2023 02 08

Jaunųjų kalbininkų darbai

Smagu, kad mūsų progimnazijoje yra nemažai mokinių, kurie domisi lietuvių kalbos istorija, jos tyrinėjimais. Jie suvokia, kad žmogus, vertinantis lietuvių kalbą, tausoja, aukština ir šalies tradicijas, o tai reiškia, jog asmenybei rūpi valstybės ateitis.

5-8 klasių mokiniai įgyvendino ilgalaikį lietuvių kalbos ir informacinių technologijų integruotą projektą „Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis“. Tikslas – stiprinti asmeninį ryšį su lietuvių kalba, ugdytis kalbinį, kultūrinį sąmoningumą, autentišką raišką, mokytis tyrinėjant. Mokiniai rašė esė, rašinius, straipsnius, tyrė, kaip sekasi mokytis vaikams, kurie grįžo iš užsienio. Kalbininkų darbus prasmingai papildė 5a klasės mokinių Marcijonos Noreikaitės ir Domanto Šimkaičio nuotraukos, kuriose įamžinti Klaipėdos kultūrinio paveldo objektai.

Projekto sumanytojos ir koordinatorės – mokytojos Nijolė Žukienė ir Jūratė Čechavičienė.

Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis

2023 02 02

Dailės būrelio užsiėmimas

Vasario 2-ąją dieną dailės būrelio užsiėmimą ,,Skirtukai“ vedė dvi 5a klasės mokinės – Ugnė ir Karolina. Mergaitės būrelio lankytojams pasiūlė pasigaminti skirtukus – gyvūnus, sukurtus origami technika. Penktokės lentoje nupiešė pavyzdžių, paruošė visas reikiamas priemones. Kad būtų smagiau visiems kurti, vaikai buvo suskirstyti į dvi grupes. Dalyviai įdėmiai klausėsi aiškinimų, stengėsi kruopščiai daryti, ką mokytojos rodė ir sakė. Vaikus veikla įtraukė. Kiekvienam, kuriam nesisekė, buvo parodyta, individualiai paaiškinta, kaip reikia lankstyti figūrą. Pamokoje vyravo tyla ir susikaupimas, girdėjosi tik popieriaus šnarėjimas ir pieštukų šiurenimas.

Karolina su Ugne puikiai pravedė pamoką, abi buvo patenkintos, kad turėjo galimybę išbandyti savo jėgas ir pabūti mokytojomis, sakė, kad norėtų dar kartą pasidalinti su vaikais savo žiniomis ir įgūdžiais.

             Rezultatai pranoko lūkesčius. Kviečiu susipažinti su mokinių darbais!

Dailės mokytoja Agnė Čepulytė

2023 02 02

Konkursas ,,Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“

Klaipėdos ,,Saulėtekio“ progimnazijos folklorinis ansamblis ,,Vieversėlis“ dalyvavo respublikiniame kūrybiniame etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkurse ,,Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. 3-5 klasių mokinės pristatė dainą ,,Aš pasėjau žalią liną“, supažindino su senoviniu verpimo rateliu ir lyginimo prietaisu.

Mokines konkursui ruošė mokytoja V. Gargasienė. Ansambliui talkino muzikos mokytojas E. Venskus, šokių mokytoja L. Pladienė ir anglų-prancūzų kalbos mokytoja R. Klimienė.

2023 02 01

Edukacija ,,LAZERTRONE”

Šių metų sausio 30 dieną 5b ir 7a klasių mokiniai lankėsi ,,LAZERTRONE’’. Vaikai pasijuto tarsi veiksmo fantastiniame filme. Laikas žaidžiant strateginį-komandinį žaidimą prabėgo akimirksniu. Mokiniai galėjo išbandyti akies taiklumą, kojų miklumą, įvertinti savo strateginius gebėjimus. Mokiniai išsiaiškino, kas yra komandos lyderis, kurie vaikai yra geriausi strategai, patikimi sąjungininkai ir puikūs diplomatai. Žaidimas paskatino mokytis dirbti komandoje, sustiprino tarpusavio ryšį.
Klasės auklėtojos Virginija Gargasienė ir Ramunė Klimienė

2023 02 01

Mokinių konferencijoje „Lietuva – jūrinė valstybė“

Mūsų progimnazijos 8a klasės mokiniai Martynas Vitauskis ir Oskaras Šleinius dalyvavo Klaipėdos bendrojo ugdymo mokyklų mokinių konferencijoje ,,Lietuva – jūrinė valstybė“. Konferenciją organizavo Klaipėdos jūrų kadetų mokykla. Renginyje dalyvavo daug garbių svečių.

Martynas ir Oskaras skaitė pranešimą ,,Laivai tarpukariu ir šiandien“. Aštuntokams įteikti padėkos raštai bei dovanos. Lietuvos jūrų muziejus už skaitytą konferencijoje pranešimą visai 8a klasei (30 asm. + 2 lydintys mokytojai) dovanojo edukacinį užsiėmimą „Ateities kapitonai“.

Mokinius konferencijai ruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Nijolė Žukienė.

2023 01 30

Muziejus – mokytojas – mokykla

Progimnazijos mokytojai dalyvavo edukacinėje išvykoje: lankė Kaune esančius muziejus. Švietimas ir kultūra, šiuo atveju pastarąją atstovaujantys muziejai, yra lygiaverčiai pažinimo, žmogaus formavimo, jo gebėjimų turtinimo proceso veiksniai. Žinios švietimo procesui semiamos iš kultūrinės žmonijos praeities. Muziejai suteikia ne tik papildomų žinių, bet ir naują patirtį bei didžiulį malonumą.

      Mokyklos pedagogai lankėsi Istorinėje Lietuvos Prezidentūroje Kaune. Kaunui tapus laikinąja sostine, 1919-1940 metais čia šalies labui dirbo Lietuvos vadovai: Antanas Smetona, Aleksandras Stulginskis, Kazys Grinius. Mokytojai apžiūrėjo Prezidento darbo kambarį, Audiencijų salę, Budinčiojo karininko kabinetą, iš gidės sužinojo daug įdomių istorinių detalių.

     Aplankytas ir Juozo Tumo-Vaižganto butas-muziejus, kuriame išlikę autentiški baldai. Keturiuose memorialiniuose kambariuose dera praktiškas paprastumas su estetiškumu. Pats Vaižgantas savo buto aplinką buvo pavadinęs meniškai kunigiška.

  Kauno muzikiniame teatre, kur tebealsuoja tarpukario architektūros dvasia, mokytojai žiūrėjo nuotaikingą J. Strausso operetę ,,Šikšnosparnis“.

   Edukacinių programų turinį šiandien keičia permainų vėjai. Mokytojai įsitikino, kad mokymo procesas ypatingoje muziejinėje aplinkoje paįvairina ugdymo procesą, įgyta patirtis bus pritaikyta praktikoje.

    Pedagogai dėkingi mokytojoms Ramunei Klimienei ir Virginijai Gargasienei už įdomią, turiningą kelionę ir sukurtą draugišką atmosferą.

                                                                                             Ekskursijos dalyviai

2023 01 25

Dailaus rašto konkursas „Žąsies plunksna“

Mokykloje vyko jau gražia tradicija tapęs 5-8 klasių mokinių dailaus rašto konkursas „Žąsies plunksna“. Šiais laikais, kai vis labiau esame priklausomi nuo informacinių technologijų, per mažai dėmesio skiriame taisyklingam raidžių jungimui, dailiajam raštui. Rašymo menas – tai subtilūs nėriniai ant balto lapo. Džiaugiamės, kad mūsų mokykloje yra nemažai gražiai rašančių mokinių. Smagu, kad konkurse dalyvavo ir ukrainietis Dmytro Lysai (8b kl.), merginoms rašto kultūra nenusileido ir vaikinai.
        2023 metų konkurso „Žąsies plunksna“ nugalėtojai:
Milana Kolčeva (5 klasių mokinių grupė),
Ajana Žutautaitė (6 klasių mokinių grupė),
Ema Norkutė (7 klasių mokinių grupė),
Rusnė Martinkutė (8 klasių mokinių grupė).
        Sveikiname nugalėtojus!
        Mokinius konkursui ruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Nijolė Žukienė ir Eglė Matulevičienė.
2023 01 23

Smagu švęsti netradiciškai

       Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijos mokiniai minėjo Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos šimtmetį: žiūrėjo filmus, dalyvavo protmūšyje, keliavo į Klaipėdos Pilies muziejų, aplankė mieste esančias parodas „1923-ieji Klaipėda ir Lietuva: istorija, politika, diplomatija“, „Šimtmečio veidai“, „Klaipėdos (Mėmelio) senoviniai atvirukai“.

         Viena labai graži Klaipėdos krašto šimtmečiui skirta veikla suvienijo visą mokyklą – kiekviena klasė gamino laivelius ir rašė linkėjimus Klaipėdai. Mokinių darbai puošia mokyklos koridorių.

         Tokios netradicinės veiklos – tai istorijos pamokos, o istorija mus moko klausti, išgirsti, susimąstyti, suprasti simbolius.

Organizatoriai

2023 01 23

Diena be kuprinių

      Progimnazijos mokinių tarybos iniciatyva sausio 20-oji diena buvo paskelbta Diena be kuprinių. Mokiniai turėjo sugalvoti, į ką galima susidėti daiktus, ką atsinešti vietoj kuprinių – krepšį, maišą ar dėžę. Prie iniciatyvos prisijungti buvo raginami ir mokytojai.

       Mokinių tarybos atstovė SolveigaŠiberkštytė (7a kl.) apklausė keletą moksleivių, ką jie mano apie Dieną be kuprinių. Sandros (7b kl.) manymu, tai buvo keista diena, tačiau mokinė pritarė tokiai iniciatyvai. Anot jos, tokių renginių galėtų būti ir daugiau. Kamilės (7a kl.) nuomone, įgyvendinta smagi idėja. Mokinei buvo labai įdomu stebėti, ką vaikai atsinešė vietoj kuprinių. Adriana (7b kl.) teigė, kad į mokyklą eiti be kuprinės buvo labai nepatogu, nes reikėjo neštis pilną maišelį knygų, bet iškilę sunkumai nesugadino nuotaikos. Gabijos (7b kl.) atsiliepimai irgi teigiami. Daugelis apklaustųjų norėtų, kad tokia netradicinė diena būtų dar ne vieną kartą. Pačios Solveigos  nuomone, jau pati idėja buvo smagi. Rodos, tokią dieną ir kontroliniai ne tokie sunkūs, ir nuotaika geresnė.

      Iš tiesų mokykloje penktadienį buvo galima pamatyti pačių netikėčiausių kurpinių pakaitalų: nuo lagamino su ratukais iki pagalvės, kurios užvalkale tilpo visos knygos – gali ir pamiegoti, ir pasimokyti! Kai kurie pirmenybę teikė patogumui: nešėsi kompiuterio dėklus, medžiaginius maišelius. Buvo ir tokių, kurie susikrovė knygas į dėžes nuo batų ir sakė, kad tai racionalus sprendimas. Humoro jausmą turintys nepabijojo atsinešti ir šiukšliadėžių, į kurias prisikrovė knygų, patys originaliausi atėjo su užrištomis kelnių klešnėmis, kurios buvo pilnos knygų.

       Mokytojai irgi buvo išradingi: vieni atsinešė vilnonius maišelius, kiti – pintines.

Smagu, kad mokame juokauti!

Dailės mokytoja Agnė Čepulytė

2023 01 20

Antrokų išvyka 

                  Ketvirtadienis – išvykų diena! Šiandien 2a ir 2b klasės mokiniai lankėsi Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biure, kuriame veikia sensorinis kambarys. Jame stimuliuojami įvairūs pojūčiai, žmogui padedama nusiraminti, atsipalaiduoti, susikaupti. Po užsiėmimų vaikai į mokyklą grįžo kupini džiugių emocijų. Išvyka praplėtė mokinių akiratį.

Logopedė Indrė

2023 01 20

Sveikiname!

Mūsų progimnazijoje vyko Klaipėdos miesto mokyklų 7-ų klasių mokinių prancūzų kalbos konkursas ,,Je parle francais et toi?”, kuriame dalyvavo ir mūsų mokyklos septintokai. Džiaugiamės Emos Norkutės, Skaistės Valančiūtės pasiektais rezultatais ir sveikiname Solveigą Šiberkštytę, konkurse užėmusią II vietą!

Konkursui mokines ruošė mokytoja Ramunė Klimienė.

Vive la langue française!OFFICE365
Pamokų laikas
1 Pamoka 08:00 - 08:45
2 Pamoka 08:55 - 09:40
3 Pamoka 09:50 - 10:35
4 Pamoka 10:50 - 11:35
5 Pamoka 11:55 - 12:40
6 Pamoka 12:55 - 13:40
7 Pamoka 13:50 - 14:35
8 Pamoka 14:40 - 15:25

PATYČIŲ DĖŽUTĖ


Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Sutinku