Skip to content

Pasiekimai

Pasiekimai

2 kl. diagnostinių testų rezultatai 2019 m.

4 kl. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai 2019 m. 

6 kl. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai 2019 m.

4 kl.nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai 2018 m.

6 kl.nacionalinio mokinių psiekimų patikrinimo rezultatai 2018 m.

8 kl. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai 2018 m.

4 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai 2017 m.

6 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai 2017 m.

8 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai 2017 m.

2 klasės diagnostinių testų rezultatai 2016 m.

4 klasės standartizuotų testų rezultatai 2016 m.

6 klasės standartizuotų testų rezultatai 2016 m.

8 klasės standartizuotų testų rezultatai 2016 m.

4 klasės standartizuotų testų rezultatai 2015 m.

8 klasės standartizuotų testų rezultatai 2015 m.

4 klasės standartizuotų testų rezultatai 2014 m.

8 klasės standartizuotų testų rezultatai 2014 m.

Gabiųjų mokinių ugdymui skiriamas ypatingas dėmesys. Jiems sudarytos sąlygos gilinti dalykines žinias lietuvių kalbos, matematikos mobiliosiose grupėse ir moduliuose. Mokymo ir ugdymo procesas siejamas su neformaliuoju ugdymu, projektine veikla. Mokiniai aktyviai dalyvauja mokyklos bei miesto olimpiadose ir konkursuose.

Mokinių pasiekimai, laimėjimai 2018-2019 m.m. 

Mokinių pasiekimai, laimėjimai 2017-2018 m.m.

Mokinių pasiekimai, laimėjimai 2016-2017 m.m.

Pasiekimai 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 m.m.OFFICE365


PATYČIŲ DĖŽUTĖ