Skip to content

Vizija, misija, filosofija

VIZIJA

Mokykloje siekiama:

Įgyvendinti valstybinę švietimo politiką;

Tapti modernia mokykla, kurioje dirba kvalifikuoti pedagogai kartu su mokinių tėvais siekiantys paruošti mokinį gyvenimui;

Puoselėti asmens, jo sąžinės ir minties laisvę, solidarumą, toleranciją.

MISIJA

Ugdyti laisvą, dorą, savarankišką, pilietiškai brandų, sveiką žmogų, pasirengusį gyventi modernioje informacinėje visuomenėje, turintį tvirtus etnokultūros pagrindus;

Suteikti bendrojo išsilavinimo standartus atitinkančias žinias, išugdyti bendrąsias kompetencijas, skirti ugdymui palankią sociokultūrinę aplinką;

Rūpintis tautos istorijos, tradicijų, kultūros puoselėjimu.
OFFICE365


PATYČIŲ DĖŽUTĖ