Skip to content

Formalusis švietimas

Mokykla vykdo pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies programas.

Ugdymo proceso organizavimas 2016–2017 mokslo metais:

Klasės

1

2

3

4

5

6

7

8

Ugdymo proceso pradžia

2016-09-01

Trimestrų trukmė5–8 kl. 1-asis 2016-09-01–2016-11-302-asis 2016-12-01–2017-02-283-iasis 2017-03-01–2017-06-02 (6–8 klasėms) ir 2017-05-30 (5 klasei)
Pusmečių trukmė1–4 kl. 1-asis 2016-09-01–2017-01-162-asis 2017-01-17–2017-05–30   
Rudens atostogos

2016-10-31 – 2016-11-04

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2016-12-27 – 2017-01-06

Žiemos atostogos 2017-02-17
Pavasario (Velykų) atostogos

2017-04-10 – 2017-04-14

Ugdymo proceso pabaiga

2017-05-30

2017-06-02

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

32

34

Vasaros atostogos

2017-05-31 – 2017-08-31

2017-06-05 – 2017-08-31

1–5 klasių mokiniams per mokslo metus Mokyklos tarybos posėdžio protokoliniu nutarimu (2016-06-09 protokolo Nr.V4-5) skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos organizuojamos:

Klasės

Atostogos prasideda ir baigiasi

1–5

2016-10-24 – 2016-10-28

1-5

2016-12-23 – 2016-12-23

1-5

2017-02-13 – 2017-02-17