Skip to content

Formalusis švietimas

Mokykla vykdo pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies programas.

Ugdymo proceso organizavimas 2017–2018 mokslo metais:

2017–2018 mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 170 dienų, 5–8 klasių mokiniams – 181 ugdymo diena.

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2017 m. spalio 30 d.– lapkričio 3 d.
Žiemos(Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

Ugdymo proceso pabaiga 1–4 klasių mokiniams – 2018 m. gegužės 31 d., 5–8 klasių mokiniams – 2018 m. birželio 15 d.

Vasaros atostogos 1–4 klasių mokiniams skiriamos nuo 2018 m. birželio 1 d.– 2018 m. rugpjūčio 31 d., 5–8 klasių mokiniams – 2018 m. birželio 16 d.– 2018 m. rugpjūčio 31 d. Suderinta Mokyklos tarybos posėdžio protokoliniu nutarimu (2017-06-15 protokolo Nr.V4-6)

Mokytojų tarybos posėdžio protokoliniu nutarimu (2017-06-14 protokolo Nr.V5-5) Ugdymo procesas, įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programą, skirstomas pusmečiais:

1. 1–4 klasėse I pusmetis prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2018 m. sausio 12 d., II pusmetis prasideda 2018 m. sausio 13 d., baigiasi 2018 m. gegužės 31 d.;

2. 5–8 klasėse I pusmetis prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d. baigiasi 2018 m. sausio 19 d., II pusmetis prasideda 2018 m. sausio 20 d., baigiasi 2018 m. birželio 15 d.

2017–2018 m. 10 ugdymo dienų organizavimas:

1. Mokytojų tarybos posėdžio protokoliniu nutarimu (2017-06-14 protokolo Nr. V5-5) priimtas sprendimas:

Eil. Nr. Veikla Data
1. Tyrėjų diena. Baltijos jūros ir Lietuvos upių žuvys 2017 m. spalis
2. Eksperimentų diena 2017 m. lapkritis
3. Jaunųjų inžinierių diena 2018 m. vasaris
4. Apie popierių kitaip 2018 m.balandis
5. Vasaros laboratorija 2018 m. birželis

2. Klaipėdos miesto savivaldybės Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. ŠV1-278 nustatytos ugdymo dienos ir jų organizavimo laikas:

Eil. Nr. Veikla Data
1. Olimpinio judėjimo diena 2017 m. rugsėjo 29 d.
2. Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo diena 2018 m. vasario 15 d.
3. Verslumo ir karjeros ugdymo diena 2018 m. kovo 2 d.
4. Gamtamokslinio ugdymo diena 2018 m. balandžio 18 d.
5. Kultūros diena 2018 m. gegužės 18 d.

Pamokų trukmė 1 klasėms – 35 min., 2–8 klasėms – 45 min.

1 pamoka 8.00–8.45

2 pamoka 8.55–9.40

3 pamoka 9.50–10.35

4 pamoka 10.55–11.40

5 pamoka 12.00–12.45

6 pamoka 12.55–13.40

7 pamoka 13.50­14.35

Judrioji pertrauka 1–8 klasėms po 3 pamokų – 20 min., pietų pertrauka 1–8 klasėms po 4 pamokų – 20 min.