Skip to content

Mokinių priėmimas 2020\2021 M.M.

Informuojame, kad prašymų registraciją mokytis 2020–2021 mokslo metais, t. y. nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., planuojama pradėti 2020 m. vasario–kovo mėnesiais.  Konkrečias datas nustatys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ir apie tai gyventojai bus informuojami savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

Yra laisvų mokymosi vietų į 1-7 klases 2019/2020 m.m. 

  • Asmenų priėmimas į mokyklas vykdomas automatiškai Sistemos pagrindu pagal Sistemoje užregistruotus prašymus.
  • Prašymai Sistemoje registruojami asmeniškai. Vienu metu galima rinktis ne daugiau kaip tris mokyklas. Viena iš pasirinktų mokyklų mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas privalo būti pagal asmens gyvenamąją vietą priskirta mokykla (toliau – priskirta mokykla). Kitas mokyklas asmenys gali rinktis pagal švietimo poreikius (toliau – pasirinkta mokykla).

PRIĖMIMO Į PRISKIRTAS MOKYKLAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAS KRITERIJAI

*Į priskirtas mokyklas pagrindinio priėmimo metu pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas klasėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje.

*Jei pagrindinio priėmimo metu neįmanoma patenkinti visų priskirtos mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenančių asmenų prašymų, nuosekliai vykdomi šie veiksmai:

  • priimami pirmumo teise:
    • visi asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje ar netradicinio ugdymo mokykloje (klasėje);
    • mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje gyvenantys asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
    • mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje gyvenantys asmenys, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi toje mokykloje

Plačiau skaitykite čia https://www.klaipeda.lt/lt/priemimas-i-mokyklas/5683

Mokyklai priskirta aptarnavimo teritorija:

Aguonų g., Artojo g., Audėjų g., Aukštaičių g., Bangų g. (Nr. 10 ir Nr.13–32), Barškių g., Bastionų g., Bičiulių g., Dzūkų g., Dienovidžio g., Gindulių g., Gluosnių g., Gluosnių skg., Graumenės g., Grįžgatvio g., Jaunystės g., Joniškės g., Jotvingių g., Kapsų g., Karališkių g., Kauno g. (nelyginiai Nr. 29–49), Klausmylių g., Klemiškės g., Kražių g., Labguvos g., Lankiškių g., Laukų g., Medikių g., Mokyklos g., Naktigonės g., Obelų g., Pilupėnų g., Peleikių g., Ragainės g., Raganių 1-oji–4-oji g., Rasos g., Renetų g., Ryto g., Rūko g., Sandėlių g., Saulės g., Saulėlydžio g., Saulėtekio g., Skerdyklos g., Slyvų g., Spindulio g., Šilutės pl. (nelyginiai Nr. 1–33 ir lyginiai Nr. 2–28), Šienpjovių g., Technikos g., Telšių g., Tylos g., Tolminkiemio g., Trinyčių g., Urbikių g., Užlaukio g., Varnių g., Verpėjų g., Vėluvos g., Vyšnių g.,Zanavykų g., Mažoji Zanavykų g., Žemaičių g.

Dėl priėmimo į 1, 5-8 klases pasiteirauti galima tel.: 8 46 410983, 8 46 410984.