Skip to content
2023 01 17

Integruota klasės valandėlė ir lietuvių kalbos pamoka

              Siekiant ugdytis kompetencijas, ugdymo(si) procese svarbu užtikrinti daugialypius ryšius tarp įvairių ugdymo sričių, dalykų ir realaus pasaulio.

              Sausio 17 dieną 5a klasėje vestoje integruotoje klasės valandėlėje ir lietuvių kalbos pamokoje mokinių veikla buvo siejama su karjeros ugdymu. Penktokams apie aviaciją, lakūno profesiją pasakojo 5a klasės mokinės Marcijonos Noreikaitės tėvelis Jonas Noreika – jis yra skraidęs įvairiausiais lėktuvais, juos pilotavęs. Jonas Noreika kalbėjo apie aviacijos klubus Lietuvoje, kokia reikšminga ir perspektyvi yra lakūnų profesija, supažindino penktokus su skrydžio principais, kas yra navigacija, kodėl svarbu skrydžio metu palaikyti radijo ryšį. Pamokos svečias pademonstravo simuliatorių, kuris leidžia įsivaizduoti, kad virtualioje erdvėje pilotuoji lėktuvą, suteikia galimybę būsimiems technikos inžinieriams mokytis neturint realaus lėktuvo. Mokiniai išbandė lėktuvų pakilimo taką, įsivaizduodami, kad sėdi lėktuvo kabinoje.

             Pamoka neprailgo. Mokiniai mokėsi kartu bendradarbiauti, aktyviai klausytis, valdyti emocijas ir jausmus, reflektuoti veiklą ir jos rezultatus, ugdymas sėkmingai priartintas prie gyvenimo. Pamoka orientuota į tai, kaip ir ką jau mokyklos suole galima padaryti, kad bent kiek lengviau ateityje galima būtų matyti savo karjeros viziją ir kelią.

             Esame dėkingi Marcijonos Noreikaitės tėveliui už labai įdomią pamoką.

                              Mokytojos Nijolė Žukienė ir Raimonda Kubilienė

2023 01 06

Parama sergantiems cukriniu diabetu

Gruodis Klaipėdos ,,Saulėtekio” progimnazijoje praūžė labai greitai. Mokykloje vyko net dvi Pyragų dienos, kuriose aktyviai dalyvavo visa progimnazijos bendruomenė. Surinkta nemažai pinigų – jie skirti vaikams, sergantiems cukriniu diabetu. Dalis lėšų skirta vaikų ir jaunimo diabeto klubui ,,Diabitė” bei mūsų mokykloje besimokančiam mokiniui.

Smagu, kad mūsų bendruomenė prisideda prie cukriniu diabetu sergančių vaikų ir paauglių gerovės. Dėkojame visiems dalyviams už bendrystę!

Organizatoriai

 

2023 01 05

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO

Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2023–2024 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt) nuo 2023 m.:

1. Vasario 27 d. 10 val. į 9 klases.

2. Vasario 28 d. 10 val. į 2–4, 6–8, 10–12 klases.

3. Kovo 1 d. 10 val. į 1 klases.

4. Kovo 3 d. 10 val. į 5 klases.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/ ).

2023 01 04

Padėkos jauniesiems kalbininkams

                   Mūsų progimnazijos jaunieji kalbininkai dalyvavo Lietuvių kalbos instituto organizuotame konkurse „Kas man yra lietuvių kalba“. 8a klasės mokinė Elija Rastokaitė ir 7a klasės mokinys Dainius Vanagas rašiniuose svarstė, kokia galėtų būti lietuvių kalbos spalva, stebėjosi sinonimų ir deminutyvų gausa, kalbos turtingumu ir savitumu. 5a klasės mokinė Elija Baranauskaitė ir 7a klasės mokinė Lilija Norgėlaitė eilėraščiuose apmąstė, kas joms yra gimtoji kalba, kokia galėtų būti kalbos formulė. Konkurse dalyvavo ir mokytojos Agnės Čepulytės ruoštos dailininkės Edilija Prišmantaitė (7a klasė) ir Ema Šereikaitė (8a klasė). Mokinės simboliais perteikė tai, kas svarbiausia yra mūsų tautai: mūsų žemė, praeitis, dabartis ir ateitis.

                 Jaunieji kalbininkai už dalyvavimą Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkurse apdovanoti padėkos raštais. Smagu, kad mūsų progimnazijos vaikai yra pilietiški, aktyviai dalyvauja kultūrinę savimonę ugdančiuose projektuose ir konkursuose.

                                                                                                                                                              Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Nijolė Žukienė

2022 12 27

Padėka

Artėjant didžiausioms metų šventėms, norisi pasidžiaugti užfiksuotomis adventinio laikotarpio akimirkomis ir padėkoti visai mokyklos bendruomenei už bendrystę, nuoširdumą ir gražius darbus:

* mokiniai, pindami vainiką, dalindamiesi mintimis, susipažino su advento simboliais, siųsdami vienas kitam ugnelę, linkėjo šviesos, meilės ir ramybės;

* visa mokyklos bendruomenė dalyvavo akcijoje: seneliams bei vaikams pririnko didžiulį krepšį dovanų – ten įdėta daug meilės ir šilumos;

* antros klasės mokiniai su mokytoja Vaida (jai talkino ir mokytoja Virginija) paruošė programėlę seneliams, savanorės Eglė ir Rusnė (8b klasė) su mokytoja Agne vaikams, kuriems trūksta šeimos ir namų šilumos, paruošė ir nuvežė daug gražių dovanėlių.

            Atlikta nemažai darbų darbelių. Ačiū visiems! Šiltų, jaukių ir džiugių švenčių!

                                                        Tikybos mokytoja Rūta Vaitkutė

2022 12 20

Sveikinimas mokytojams

Mūsų mokykloje kasdien vyksta įdomūs, mokinius į įvairiausią veiklą įtraukiantys renginiai. Šiandien artėjančių švenčių proga visiems mokyklos mokytojams mokiniai skyrė pačius gražiausius linkėjimus!

Socialinė pedagogė Justina, psichologė Severija, logopedė Indrė ir mokiniai

read more…

2022 12 20

Mandalos matematika

          Geometrija taikoma daugelyje sričių, nesusijusių su matematika, įskaitant fiziką, architektūrą ir meną. Vienas iš meno ir geometrijos susitikimo pavyzdžių yra mandala. Mandalos yra geometriniai piešiniai, kurie dažnai remiasi simetrija aplink apskritimą. Mandalų grožis slypi jų simetrijoje, o mandalų kūrimas dažnai siejamas su vidinės ramybės atkūrimu.

         Šių metų gruodžio 6-12 d. mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo Šiaulių techninės kūrybos centro organizuotame konkurse – parodoje „Mandalos matematika“. Tikslas – kuriant mandalas, tyrinėti ryšį tarp menų, matematikos ir ekologijos bei skatinti ir populiarinti STEAM ugdymą ir veiklą. Kurdami unikalų simetrišką mandalos dizainą, mokiniai pamatė, kad matematika gali būti meniška, o menas – matematinis. Siekiant skatinti atliekų rūšiavimą ir antrinį jų panaudojimą, mandalos buvo kuriamos ant panaudotų CD diskų. Deja, ne visų mokinių kūryba atitiko reikalavimus. Vaikų sukurtas mandalas galima apžiūrėti mūsų progimnazijos trečiajame aukšte.

        Šalies konkursui atrinkti du darbai. 7a klasės mokinė Solveiga Šiberkštytė ir 8a klasės mokinė Viktorija Ačiutė už dalyvavimą parodoje „Mandalos matematika“ apdovanotos padėkos raštais. Beje, šiame konkurse dalyvavo net 1615 mandalų kūrėjų! Šiuo metu Šiaulių techninės kūrybos centre dar galima pamatyti mandalų instaliaciją. Kviečiame apžiūrėti ir tarp jų atrasti ir mūsų mokinių darbus!

Plačiau galite paskaityti Šiaulių techninės kūrybos centro „facebook“ puslapyje: https://www.facebook.com/siauliaitech/posts/pfbid02SzpWeyrV6tTGYAfPaeLKzqPUPwyzF2R5hunJDTX6yptdabxd3vMUi5Kd64u8SqMbl

Konkursui mokinius ruošė matematikos mokytoja Raimonda Kubilienė ir dailės mokytoja Agnė Čepulytė.

2022 12 15

2022 12 09

Integruotas projektas ,,Mokinių poezija ir fotografijos“

Lietuvių kalbos ir literatūros bei informacinių technologijų pamokose daug dėmesio skiriama mokinių kūrybinių gebėjimų ugdymui. ,,Mokinių poezija ir fotografijos“ – keletą mėnesių trukęs integruotas projektas, kurio tikslas – paskatinti vaikus kurti. Buvo ugdoma mokinių kūrybiškumo kompetencija – gebėjimas tyrinėti, generuoti, kurti, vertinti sau ir kitiems reikšmingas idėjas. 

          5-8 klasių mokiniai kūrė eilėraščius jiems aktualia tema, fotografavo gamtą, pasirinktus objektus. Vaikų poezijoje atsispindi įvairūs išgyvenimai, patirtys. Nuotraukose užfiksuota gyvenamoji aplinka, bandoma į pasaulį pažvelgti kūrėjo akimis, ieškoma netikėtų rakursų.

Projekto vadovės – mokytojos Nijolė Žukienė ir Jūratė Čechavičienė 

2022 12 08

Advento vainikų pynimo edukacija mokytojams  

Artėjant šv. Kalėdoms, gražiausiai metų šventei, norisi pabūti kartu, susiburti bendrystei ir išmokti kurti sau ir kitiems.

    Š. m. lapkričio 29 dienos popietę ,,Saulėtekio“ progimnazijos mokytojai praleido kartu pindami advento vainiką. Dailės mokytojos Agnės ir floristės Ievos inicijuota veikla sudomino nemažai pedagogų. Popietė neprailgo, mokytojai išmoko vainiko pynimo technikų, dekoravimo subtilybių.

      Bendrystė – neįkainuojama dovana, o besimokantis ir žingeidus mokytojas – autoritetas ne tik mokiniui, bet ir šiuolaikiškos mokyklos pagrindas. Džiugu, kad mūsų mokyklos mokytojai dalyvauja įvairiose edukacinėse veiklose ir savo patirtį perduoda kitiems.

                                                                                     Mokytoja Ramunė Klimienė

2022 12 08

Dorinio ugdymo projektas ,,Malda Klaipėdai”

Malda Klaipėdai – tai vaikų maldelės, kurtos Klaipėdos ,,Saulėtekio” progimnazijoje per tikybos pamokas. Jos skirtos paminėti Klaipėdos 770 metų jubiliejų. Vaikai mokėsi suprasti Šventąjį Raštą piešdami, perteikdami vaizdiniais Šventojo Rašto eilutes.

Pavartykime knygą ,,Malda Klaipėdai” 

2022 11 20

Tolerancijos diena 2022🎈

Lapkričio 16 dieną mūsų mokykloje 🏫 5-8 klasių mokiniai dalyvavo tolerancijos dienos minėjime. Mokiniai kūrė savo tolerancijos namus 🏠, sprendė kryžiažodžius ✏️🕵🏻‍♀️, atsakinėjo į klausimus 🔍 ir kūrybiškai vaizdavo įvairias transporto priemones 🚎 🚗 🚚 ✈️. Džiaugiamės mūsų bendruomenės tolerantiškais mokiniais! 👏🏼👏🏼.

Psichologė Severija ir logopedė IndrėOFFICE365
Pamokų laikas
1 Pamoka 08:00 - 08:45
2 Pamoka 08:55 - 09:40
3 Pamoka 09:50 - 10:35
4 Pamoka 10:50 - 11:35
5 Pamoka 11:55 - 12:40
6 Pamoka 12:55 - 13:40
7 Pamoka 13:50 - 14:35
8 Pamoka 14:40 - 15:25

PATYČIŲ DĖŽUTĖ


Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Sutinku