Skip to content

Esame Sveikatą stiprinanti mokykla

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas – stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, viską apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

From → UncategorizedOFFICE365


PATYČIŲ DĖŽUTĖ