Skip to content

Prašymas skirti mokyklai 2%

Gerbiami tėveliai!

Jūsų finansinė parama – didelė paspirtis gerinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti mokyklos erdves bei mokymo(si) bazę.

PRAŠYMAS SKIRTI 2% 2018 metais

From → UncategorizedOFFICE365


PATYČIŲ DĖŽUTĖ