Skip to content

2% parama

Dėkojame paskyrusiems 2 procentus

 nuo sumokėto GPM

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, paskyrusiems 2 procentus nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Klaipėdos „Saulėtekio“ pagrindinei mokyklai, bei tiems, kurie tikėdami „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos idėjomis nuoširdžiai skatino tai padaryti savo draugus, artimuosius, pažįstamus. Esame be galo dėkingi už Jūsų kilnumą, už pasitikėjimą „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos paramos fondo veikla. Ši Jūsų finansinė parama – didelė paspirtis gerinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti mokyklos erdves bei mokymo(si) bazę.         Jūsų geros valios dėka 2016 metais Klaipėdos „Saulėtekio“ pagrindinei mokyklai pervesta 646,01 Є. 

Ačiū už Jūsų padovanotą gerumą, tapsiantį stipriu ramsčiu  žengiant į ateitį, ir už Jūsų buvimą kartu – tai brangiausia dovana mums.

Klaipėdos „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos  administracija

PRAŠYMAS TĖVELIAMS SKIRTI 2% 2017 m.

 

2016 M. GAUTŲ IR GAUNAMŲ LĖŠŲ IŠ ĮVAIRIŲ ŠALTINIŲ ATASKAITA

2016-01-01 d. gautos paramos likutis – 1179,44 Є.

Už 2015 m. valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos pravedė skirtus paramos 2% mokyklai – 646,01 €.

Išleista – 1369,35 €:

–        2016-03-14 d. įsigyta indų mokinių maitinimui už 100,85 Є;

–        2016-04-08 d. mokinių poilsio zonai medžiagų už 108,54 Є;

–        2016-04-12 d. mokinių poilsio zonai medžiagų už 108,04 Є;

–        2016-05-25 d. piešiniams poilsio zonoje dažų už 18,81 Є;

–        2016-10-11 d. kopijavimo popieriaus už 123,42 Є.

–        2016-11-24 d. įsigytas daugiafunkcinis kopijuoklis ir toneris už 313,40 Є.

–        2016-12-13 d. įsigyti du kompiuteriai mokinių mokymui už 596,00 Є.

–        2016-12-14 d. banko mokesčiai 0,29 Є.

 

Likutis po operacijų – 456,10 Є.

2 procentų parama

2015 M. GAUTŲ IR GAUNAMŲ LĖŠŲ IŠ ĮVAIRIŲ ŠALTINIŲ ATASKAITA

2015-01-01 d. gautos paramos likutis – 1323,49 Є.

Už 2014 m. gauta – 995,22 Є.

Išleista – 1139,27 Є:

–        4 mikrofonai ir laidai už 508,00 Є;

–        stogelio remonto darbai už 151,27 Є;

–        kompiuteris bibliotekai už 480,00 Є.

2014 M. GAUTŲ IR GAUNAMŲ LĖŠŲ IŠ ĮVAIRIŲ ŠALTINIŲ ATASKAITA

Už 2013 m. gauta 3484,94 Lt paramos. Gautos paramos skyrimo nuostatuose numatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti, komisijos posėdžio nariai nutarė įsigyti projektorių už 2600,00 Lt seminarams ir mokinių mokymo reikmėms, įsigyti 20 kompiuterių antivirusines licenzijas už 387,20 Lt ir mokinių rūbinių kosmetiniam remontui atlikti nupirkta prekių už 1244,06 Lt.

2013 M. GAUTŲ IR GAUNAMŲ LĖŠŲ IŠ ĮVAIRIŲ ŠALTINIŲ ATASKAITA

Už 2012 m. gauta 5732,08 Lt paramos. Gautos paramos skyrimo nuostatuose numatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti, komisijos posėdžio nariai nutarė įsigyti projektorių konferencijoms ir mokymo reikmėms, dalį lėšų skirti mokinių rūbinių remonto darbams,  bei skirti 350,00 Lt statinių techniniam prižiūrėtojui už kasmetinę rudeninę techninę apžiūrą.

2012 M. GAUTŲ IR GAUNAMŲ LĖŠŲ IŠ ĮVAIRIŲ ŠALTINIŲ ATASKAITA

Už 2011 m. gauta 14794 Lt paramos. Gautos paramos skyrimo nuostatuose numatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti, komisijos posėdžio nariai nutarė įsigyti 3 nešiojamus kompiuterius  už 6300,00 Lt ir 1 projektorių už 1470,00 Lt.

2011 M. GAUTŲ IR GAUNAMŲ LĖŠŲ IŠ ĮVAIRIŲ ŠALTINIŲ ATASKAITA

Už 2010 m. gauta 14794 Lt paramos: įsigyti muziejaus baldai – 9450,00 Lt, bei pakeistos dviejų kabinetų durys– 2050,00 Lt.