Skip to content

Projektai

2018 m.  mokykloje įgyvendinami projektai

Nr. Projektas Atsakingi Data
1. Šalies projektas „Sveikatiada“ Klasų vadovai 01–12
2.  „Šarlio Pero pasakų pasaulis“ (Š. Pero 390 gimimo metinėms paminėti) L. Šaučikovienė,

pradinio ugdymo mokytojai

01
3. Pilietinės veiklos projektas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms paminėti
3.1 1–4 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Mano Lietuva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms paminėti Pradinio ugdymo mokytojai 02
3. 2 Komiksų knyga „Žvilgsnis į Lietuvos šimtmetį“ G. Misevičienė,

N. Žukienė

01-02
 

3.3

Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas „Žvilgsnis į Lietuvos šimtmetį“. Komiksų knygos pristatymas bendruomenei G. Misevičienė,

N. Žukienė,

E. Venskus,

V.Gargasienė

L. Pladienė

L. Rameika

02
3.4 „100 miesto darbų Klaipėdai“ A. Žitkuvienė,

G. Misevičienė,

B. Imbrasienė

02
3.5  „Chorų karai“. ,„Dainuoju Tau, Lietuva“ E. Venskus,

klasių vadovai

03
4. Sporto projektas „Judėjimo versmė“ V. Liačienė 01-05
5. Etnokultūros puoselėjimas mokykloje. Užgavėnių šventė. Žiemos palydos V. Gargasienė,

E. Venskus

02
6. Mokausi iš kino G. Misevičienė,

N. Žukienė

02
7. Projektas „Du ožiukai ant lieptelio“ V. Gridiajeva,

V. Gargasienė,

G. Misevičienė

03
8. Tarpmokyklinis projektas „Jėzaus kryžiaus kelias“ A. Žitkuvienė 04
9. Lietuvių kalbos ir literatūros dienos. Raštingumo ir raiškaus kalbėjimo ugdymo projektas N. Žukienė 01-05
9.1 5-8 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas N. Žukienė,

B. Imbrasienė

01
9.2 raštingiausio mokinio klasėje rinkimas B. Imbrasienė,

N. Žukienė,

R. Mickonytė,

D. Endriukaitienė,

B. Rauktienė,

L. Labanauskienė

02
9.3 instaliacija „100 žodžių tėvynei Lietuvai“ B. Imbrasienė,

G. Misevičienė

02
9.4 viktorina „Senieji spaudiniai lietuvių kalbą mena“ B. Imbrasienė 02
9.5 5-8 klasių mokinių kūrybos konkursas N. Žukienė,

B. Imbrasienė

02-03
9.6  „Tapk knygnešiu. Padovanok knygą mokyklai“ B. Imbrasienė 03
9.7 pradinių klasių mokinių raiškaus žodžio konkursas Pradinių klasių mokytojai 04
9.8  „Šimtas pavasarių mano kišenėje“ N. Žukienė,

B. Imbrasienė

05
9.10 7 klasės mokinių miniatiūrų „ Žmogaus portretas“ konkursas N. Žiukienė 05
9.11 mokinių kūrybos skaitymai „Kūryba augina sparnus gražus“, susitikimas su Gedminų , L. Stulpino gimnazijų literatais, poetu V. Zablockiu N. Žukienė,

B. Imbrasienė,

E. Venskus

05
9.12 lietuvių kalba ir matematika kitaip B. Imbrasienė,

R. Kubilienė

05
9.13 miesto mokyklų 5-8 klasių mokinių konferencija  „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (mokinių pranešimai „Pilietiškumo ir tautinio ugdymo atspindžiai lietuvių kalbos pamokose“, „Mokyklos literatūrinis laikraštis „Spindulys“) N. Žukienė,

B. Imbrasienė

05
9.15 mokyklos laikraščio „Spindulys“ leidyba, pristatymas bendruomenei G. Misevičienė,

N. Žukienė

06
9.16 dailyraščio konkursai: „Žąsies plunksna“ 5–8 klasėse, „Plunksnelė“ 1-4 klasėse N. Žukienė,

R. Mickonytė

01-02, 10
9.17 epistolinio rašinio konkursas N. Žukienė,

B. Imbrasienė

12, 01
10. Viktorina „Saugus internete“ (6 klasė) G. Misevičienė,

J. Čechavičienė

02
11. Rusų kalbos projektas „Mūsų pirmieji žingsniai“ (6 klasė) B. Batargina 02
12. 1–4 klasių mokinių raiškaus skaitymo konkursas Pradinio ugdymo mokytojai 04
13. „Savaitė be patyčių“ G. Misevičienė,

mokinių taryba

04
14. Respublikinis projektas „Pažink Lietuvos etnografinius regionus“ N. Blyskienė,

E. Venskus,

V. Gargasienė,

L. Pladienė

04–12
14.1 Velykų  tradicijos ir simboliai. Atvelykio šventė A. Žitkuvienė,

G. Misevičienė

04
14. 2. Informacinių technologijų ir technologijų projektas „Tautinės juostos” (7a klasė) J. Čechavičienė,

N. Blyskienė

05
14. 3. Tautinių šokių pristatymas mokyklos bendruomenei L. Pladienė 05
15. Lietuva pasaulio istorijos kontekste. Proto mūšis L. Rameika 04
16. Informacinių technologijų ir rusų kalbos projektas „Ekskursija po mano mokyklą“ J. Čechavičienė,

L. Batargina

05
17. Projektas „Esu saugus“ L. Rameika 01–06
18. Parapijinė stovykla „Spiečius-2018“ A. Žitkuvienė 06
19. Vasaros laboratorija: N. Žukienė,

G. Misevičienė, klasių auklėtojai

06
19.1 fizikiniai ir cheminiai reiškiniai gamtoje G. Jankauskaitė
19.2 teritorijos žemėlapis V. Liačienė,

J. Čechavičienė

19.3 matematikų statistinė analizė R. Kubilienė
19.4 „Vasaros  fotonovelės, eskizai“ N. Žukienė,

B. Imbrasienė,

A. Tamošauskienė,

G. Misevičienė

19.5  praeities paminklai L. Rameika,

L. Daubarienė,

A. Žitkuvienė,

V. Urbonavičius

19.6 muzika gamtoje E. Venskus
19.7 apie Lietuvos gamtą vasarą – anglų, rusų, prancūzų kalbomis L. Černikova,

E. Gudaitienė,

L. Batargina,

L. Auškalnienė

19.8 botanikos sodo augalai A.Ruginienė
20. Viktrorina „Knygosūkis“ G. Misevičienė,

B. Imbrasienė

05
21. Vasaros poilsio stovykla „Pajusk, pažink, išmėgink“ G. Misevičienė 06
22.

 

Pradinių klasių projektas „Laiškas rudeniui“ Pradinio ugdymo mokytojai 09
23. Europos kalbų diena Kalbų mokytojai 09
24. Pradinių klasių projektas „Raganų puota“, skirtas O. Proislerio 95-osioms gimimo metinėms paminėti Pradinio ugdymo mokytojai 10
  Anglų kalbos projektas „Mano augintinis“ E. Gudaitienė,

J. Čechavičienė

10
25. Anglų kalbos projektas „Saugokime gamtą. Gyvūnai, įtraukti į Raudonąją knygą“ E. Gudaitienė

 

11
26.

 

„Senoji Lietuvos istorija įvairiais aspektais“. Mokinių mokslinė konferencija, skirta S. Daukanto 225-osioms gimimo metinėms paminėti N. Žukienė,

B. Imbrasienė,

L. Rameika,

A. Tamošauskienė

11
27. Informacinių technologijų, dailės matematikos projektas „Simetrija mene“ J. Čechavičienė,

R. Kubilienė,

A. Tamošauskienė

09–11
28. Projektas „Kartu su tėvais“ B. Rauktienė 12

                           

 Akcijos

Nr. Akcijos Atsakingi Data
1.  „Atmintis gyva, nes liudija“ G. Misevičienė,

N. Žukienė,

klasių auklėtojai, dalykų mokytojai

01
2. Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos akcija „Mūsų širdys Lietuvai“ G. Misevičienė,

A. Ruginienė

02

 

3. „Padovanok knygą bibliotekai“ B. Imbrasienė 03
4. „Už švarią Klaipėdą“ A. Ruginienė 04
5.  „Tremtys“ L. Rameika 06
6. Vėlinės – susikaupimo diena. „Uždekime žvakutę ant užmiršto kapo“ A. Žitkuvienė 11
7. Tolerancijos diena G. Misevičienė,

mokinių taryba

11
8. Akcija „Gera daryti gera“ ( bendradarbiaujant su Raudonojo kryžiaus draugija) G. Misevičienė,

V. Urbonavičius

11–12
10. „Baltojo angelo diena“ Mokyklos bendruomenė 12
11. Kūrybinės dirbtuvės „Gerumo angelas“ A. Žitkuvienė,

B. Imbrasienė,

G. Misevičienė

12