Skip to content

Projektai

2017 m.  mokykloje įgyvendinami projektai

Nr. Projektas Atsakingi

Data

1. Šalies projektas „Sveikatiada“ G. Misevičienė

01–12

2. Lietuvių kalbos projektas „Lietuvos vaikai kuria pasaką” (5 kl.) N. Žukienė

01

3. Sporto projektas „Judėjimo versmė“ V. Liačienė

01-05

4. Etnokultūra.Užgavėnių šventė. Žiemos palydos mokyklos mikrorajono gyventojams V. Gargasienė,E. Venskus

02

5. Pilietiškumo projektas „Chorų karai“, „Dainuoju Tau, Lietuva“. Lietuvių liaudies dainos E. Venskus,G. Misevičienė,N. Žukienė,klasių vadovai

03

6. Mokausi iš kino G. Misevičienė,N. Žukienė

03

7. Tarpmokyklinis projektas „Jėzaus kryžiaus kelias“ A. Žitkuvienė

03

8. „Savaitė be patyčių“ G. Misevičienė,mokinių taryba

03

9. Lietuvių kalbos ir literatūros projektas „Lietuvių kalbos kultūros metai“ N. Žukienė

01-05

9.1 skaitovų konkursas, skirtasI. Simonaitytės metams paminėti N. Žukienė,B. Imbrasienė

01

9.2 „Švari galva – švari kalba“ N. Žukienė,B. Imbrasienė

02-03

9.3 I. Simonaitytės ženklai Klaipėdoje B. Imbrasienė

02-03

9.4 5-8 klasių viktorina „Kalba – mūsų namai“ N. Žukienė,B. Imbrasienė

02

9.5 akcija „Tapk knygnešiu. Padovanok knygą mokyklai“ B. Imbrasienė

03

9.6 M. Valančiaus raštų meninio skaitymo ir  rašinio konkursas N. Žukienė,B. Imbrasienė

04-05

9.7 pradinių klasių mokinių raiškaus žodžio konkursas Pradinių klasių mokytojai

04

9.10 akcija „Šimtas pavasarių mano kišenėje“ N. Žukienė,B. Imbrasienė

05

9.11 miniatiūrų ir fotonovelių konkursas „Rudens kalba“ N. Žukienė

11

10. Raštingumo ugdymas. Lietuvių kalbos projektas „Kas skaito, rašo, tas duonos neprašo“ N. Žukienė,B. Imbrasienė

01-12

10.1 fantastinių apsakymų 7 klasėje konkursas N. Žukienė

01

10.2 pasakojimų ir aprašymų konkursas „Daiktų istorijos“ (6 klasė) N. Žukienė

03-04

10.3 raštingiausio mokinio klasėje rinkimas B. Imbrasienė,N. Žukienė,R. Mickonytė,D. Endriukaitienė,

B. Rauktienė,

L. Labanauskienė

A. Aidukaitė

02

10. 4 2–4, 5–8 klasių mokinių filologinių darbų konkursas „Kūryba augina sparnus“ N. Žukienė,D. Endriukaitienė

03

10.5 dailyraščio konkursai: „Žąsies plunksna“ 5–8 klasėse, „Plunksnelė“ 1-4 klasėse N. Žukienė,D. Endriukaitienė

01-02, 10

10.6. mokyklos laikraštis „Spindulys–2017“ N. Žukienė,G. Misevičienė

05

10.7 epistolinio rašinio konkursas N. Žukienė,B. Imbrasienė

12

11. Gamtos mokslų projektas „Aš padėsiu žemei“ A. Ruginienė,L. Šimkuvienė,E. Venskus,L. Pladienė,

V. Gargasienė

03-04

12. Velykų  tradicijos ir simboliai A. Žitkuvienė,G. Misevičienė

04

11. Bendruomenės sporto šventė V. Liačienė,A. Aidukaitė

05

12. Vasaros laboratorija: N. Žukienė,G. Misevičienė

05-06

12.1 fizika ir chemija gamtoje M. Tisaitienė,G. Jankauskaitė
12.2 mokyklos teritorijos žemėlapis D. Būdvytienė,V. Liačienė,J. Čechavičienė
12.3 matematikų statistinė analizė J. Petrauskienė, N. Matūzienė
12.4 impresionistinis žvilgsnis. Vasaros akvarelė ir fotografija N. Žukienė, B. Imbrasienė,A. Tamošauskienė,G. Misevičienė
12.5 akcija „Tremtys“ L. Rameika, L. Daubarienė,A. Žitkuvienė,V. Urbonavičius
12.6 muzika gamtoje E. Venskus
12.7 jaunasis gidas. Apie Klaipėdą vasarą – anglų, rusų, prancūzų kalbomis L. Černikova, E. Gudaitienė,L. Batargina,L. Auškalnienė
12.8 fauna ir flora Malūno tvenkinio teritorijoje A.Ruginienė
13. Pilietiškumo ugdymo projektas. Mokinių akiračio plėtra. „Tautinės mažumos Lietuvoje. Karaimų kultūra“ N. Žukienė, V. Gargasienė

06

14. Vasaros poilsio stovykla „Pajusk, pažink, išmėgink“ G. Misevičienė

06

15. Europos kalbų diena Kalbų mokytojai

09

16. Projektas „Advento vakaronė 3 klasės mokiniams ir jų tėvams“ R. Mickonytė 11–12
17. Rusų kalbos projektas „Mano mokykla“ L. Batargina

11

18. „Žiemos pasaka“ G. Misevičienė, klasių auklėtojai

12

19. Šalies projektas „Visa Lietuva skaito vaikams“ R. Mickonytė,D. Endriukaitienė,B. Rauktienė

01-12

 

 Akcijos

Nr. Akcijos Atsakingi Data
1.  „Atmintis gyva, nes liudija“ G. Misevičienė,N. Žukienė,klasių auklėtojai, dalykų mokytojai

01

2. Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos akcija „Mūsų širdys Lietuvai“ G. Misevičienė,E. Venskus,V. Gargasienė

02

3. „Padovanok knygą bibliotekai“ B. Imbrasienė

03

4. „Atskleisk savo talentą“ G. Misevičienė,mokinių taryba

03

5. Košės diena G. Misevičienė

10

6.  „Darom“ A.Ruginienė,klasių auklėtojai

03-04

7. Vėlinės – susikaupimo diena. „Uždekime žvakutę ant užmiršto kapo“ A. Žitkuvienė,L. Daubarienė

11

8. Tolerancijos diena G. Misevičienė,mokinių taryba

11

9. „Draugo diena“ L. Daubarienė,A. Žitkuvienė

11

10. Žaliųjų kokteilių pertrauka N. Blyskienė

11