Skip to content

Administracija

Administracija

Vardas, pavardė

Pareigybė

Dėstomas dalykas

Kvalifikacijos kategorijos

Telefonas

Kab. nr.

Liuda Asačiova

raštinės administratorė

(8-46) 410983

214

Nijolė Žukienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

lietuvių k.

mokytoja-metodininkė

(8-46) 410962

226

Viktorija Rutavičienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8-46) 410962 226

Gražina Urbonienė

direktoriaus pavaduotoja ūkiui

(8-46) 410983

215

Irena Valužienė

specialistė

(8-46) 410983

216

Džemilė

Iskenderova

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

131

Giedra Misevičienė

socialinė pedagogė

    metodininkė

(8-46) 410982

El. paštas:      

326

Aldona Karpavičiūtė

Ilona Sankalaitė

logopedė, spec.pedagogė

spec.pedagogė

metodininkė

metodininkė

139

  Justė Gudaitė  psichologė