Skip to content

Tolerancijos švyturys

Mūsų progimnazijos mokiniai dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje ,,Tolerancijos švyturys“. Socialinė pedagogė G. Misevičienė ir tikybos mokytoja A. Žitkuvienė  kvietė mokinius kurti  popierinius laivelius ir plukdyti juose užrašytus gražiausius pasaulio žodžius Tolerancijos švyturio link.

Organizatoriai

From → UncategorizedOFFICE365


PATYČIŲ DĖŽUTĖ