Skip to content

Mokytojai irgi mokosi

Per mokinių rudens atostogas mūsų progimnazijos mokytojai daug dėmesio skyrė kvalifikacijos kėlimui. Mokyklos direktorės iniciatyva 17 pedagogų lankėsi Šiaulių Dainų progimnazijoje, susipažino su mokykloje taikoma mokinių asmeninės pažangos fiksavimo ir stebėjimo tvarka, mokėsi pamokose taikyti modernias mokymo ir apklausos formas. Mokytojai dalyvavo ir edukaciniame užsiėmime, kuris vyko netradicinėje aplinkoje – seniausioje Šiaulių vaistinėje.
Klaipėdoje vykusiuose seminaruose ir forumuose mokyklos pedagogai susipažino su patyriminio mokymo galimybėmis, naujausiomis technologijomis, SMARTNotebook programa, kuri skirta lavinamojo pobūdžio turiniui kurti.

Metodinės tarybos pirmininkė N. Žukienė

From → UncategorizedOFFICE365


PATYČIŲ DĖŽUTĖ