Skip to content

Žemės diena

Kasmet kovo 20 dieną skamba japoniškas Taikos varpas, o paskui 2 minutės skiriamos meditacijai ar maldai. Taip kiekvienais metais visas pasaulis mini Žemės dieną, kuri Jungtinių Tautų Organizacijos sprendimu 2009 metais pervadinta į Tarptautinę motinos Žemės dieną. Šalys šią dieną mini įvairiai: sodina medžius, renka šiukšles, vykdo įvairias aplinkos išsaugojimo ir atliekų perdirbimo programas, akcijas. Štai 2011 metais Afganistane kovo 20 dieną buvo pasodinta apie 28 mln. medžių.

         Žemės diena kiekvienais metais minima ir mūsų mokykloje. Šiemet 8 klasės mokiniams buvo organizuota viktorina. Aštuntokams klausimus bei linksmas užduotis atrinko fizikos mokytoja N. Dargužienė, viktoriną vedė 8 klasės mokinys Matas Vasiliauskas, IT mokytojai J. Čechavičienei buvo skirtas vyr. teisėjos vaidmuo.

        Visi viktorinoje dalyvavę mokiniai džiaugėsi įdomiai praleistu laiku bei įgytomis žiniomis, kurias galima bus panaudoti praktikoje.

                                                                                               Organizatoriai

From → Uncategorized