Skip to content

Mokyklos veiklos pristatymas forume

   KPŠKC forume „Šimtas lietuviškų spalvų“ Klaipėdos miesto mokyklos pristatė savo veiklas, susijusias su Lietuvos šimtmečio minėjimu. Mūsų mokyklos 8a klasės mokiniai A. Tumaitė, M. Vasiliauskas, H. Klova forumo dalyvius supažindino su komiksų knyga „Žvilgsnis į Lietuvos šimtmetį“, mokyklos laikraščiu „Spindulys“, mokinių kūrybiniais darbais istorine tema. Mokiniams talkino lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja N. Žukienė ir socialinė pedagogė G. Misevičienė.

                                                                                                           Organizatoriai

From → UncategorizedOFFICE365


PATYČIŲ DĖŽUTĖ