Skip to content

Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas

Džiaugiamės 8 klasės mokinio Einiaus Budgino pasiekimais. Nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse tarp klasės mokinių Einius geriausiai atliko konkurso užduotis!

Administracija

From → UncategorizedOFFICE365


PATYČIŲ DĖŽUTĖ