Skip to content

Esame žinomi šalyje!

Gavome džiugią žinią iš Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto prie JT  Lietuvoje. 6 a klasės mokinio Einiaus Budgino rašinys ,,Kaip supranti žodžius ,,Kalba yra Kultūros pagrindas“? (ruošė mokytoja N. Žukienė) sulaukė atgarsio šalyje. Mokinio mintys apie kalbos reikšmę tautos išlikimui ir kultūrai atskleidžia giluminį šių reiškinių suvokimą, suteikia džiaugsmo ir vilties, matant augančią gražią jaunąją kartą Lietuvos ateičiai. Taika yra pasiekiama per kultūros prioritetą visose gyvenimo srityse.

    Dėkojame Vilniaus Antakalnio gimnazijai – Taikos mokyklai, patalpinusiai 2017 metų  mokinių rašinius arba esė į savąjį tinklalapį.

Adresas: http://vag-naujienos2.weebly.com/rascaroniniai-kalba-yra-kult363ros-pagrindas.html

Administracija

From → UncategorizedOFFICE365


PATYČIŲ DĖŽUTĖ