Skip to content

Gavėnios laikotarpiu 1-8 klasių mokiniai ir mokytojai tradiciškai rinkosi į Marijos Taikos Karalienės bažnyčią. Mokiniai į Dievo namus atėjo susikaupimui, apmąstymui ir maldai. Klebonas V. Viktoravičius papasakojo apie bažnyčioje eksponuojamą Torino drobulę, visus pakvietė į mažą piligriminę kelionę mūsų bažnyčioje. Mokiniai ėjo Kristaus Kryžiaus kelią, apmąstė ir gilinosi į kiekvieną kančios kelio etapą bei dėliojo kiekvieną stotį atitinkančius simbolius.

Džiaugiamės ir esame dėkingi Dievui, kad mus subūrė šiai bendrystei ir kelionei, tai buvo dar vienas šviesos spindulys sielai, besiruošiant sutikti gražiausią ir prasmingiausią pavasario šventę, parodančią begalinę Dievo meilę ir gailestingumą žmogui – Šv. Velykas.

Tikybos mokytoja A. Žitkuvienė

From → UncategorizedOFFICE365


PATYČIŲ DĖŽUTĖ