Skip to content

Tarpmokyklinis integruotas projektas „Kelias į Olimpą“

2012-04-24d. „Saulėtekio“ pagrindinėje mokykloje vyko integruotas projektas „Kelias į Olimpą“ .

Šio projekto iniciatoriai – Klaipėdos miesto „Saulėtekio“ pagrindinė mokykla, Vydūno vidurinė mokykla, „Smeltės“, S. Dacho progimnazijos, Sendvario pagrindinė mokykla.

Projektas „Kelias į Olimpą“ skirtas populiarinti olimpinį sąjūdį mokinių tarpe, ugdyti mokinių bendradarbiavimo, sąžiningo elgesio gebėjimus, mokyti tolerancijos ir pagarbos varžovui, skatinti laikytis garbingos kovos ir kilnaus elgesio principų, propaguojant olimpines vertybes ir jų ugdymą mokyklose.

Miesto mokyklos dalyvavusios projekte, projekto metu įkūnijo olimpinę simboliką: penkios mokyklos tarsi simbolizuoja olimpinius žiedus. Pirmajame etape dailės pamokose šių mokyklų mokiniai piešė piešinius apie vasaros sporto šakas, istorijos pamokų metu nagrinėjo olimpinių žaidynių atsiradimo versijas, po pamokų rinko įvairią medžiagą apie sporto šakas ir olimpines žaidynes.

Antrajame etape mokyklos varžėsi estafečių rungtyse, demonstravo savo meninius, kultūrinius gebėjimus. Visa tai sudarė sąlygas mokiniams (nebūtinai sportuojantiems) pajusti olimpinę dvasią. Mokiniai, nepatekę į sporto varžybas, turėjo galimybę dalyvauti konkurse, viktorinoje, meninėje programoje.

Pagrindinis projekto „Kelias į Olimpą“ tikslas –miesto kūno kultūros mokytojams, sporto organizatoriams ir vadovams parodyti, kaip galima nekasdieniškai įdomiai ugdymo procese organizuoti sporto renginius, jungiant juos su kultūrine programa, ne vienkartinei, o tęstinei ir ilgalaikei veiklai.

From → Uncategorized