Skip to content

Gavėnios susikaupimas

Kovo 24 d. 5-7 klasių mokiniai dalyvavo Gavėnios renginyje „Atsiverskite ir įtikėkite“, kuris vyko Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje. Pelenų trečiadienį prasidėjo Gavėnios laikotarpis, trunkantis septynias savaites iki Velykų – pagrindinės ir svarbiausios kiekvienam krikščioniui metų šventės. Susitikimą pradėję giesme, išklausę parapijos klebono Viliaus Viktoravičiaus pasveikinimo žodžio, mokiniai ėjo Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo keliu. Kartu su mokytojomis giedojo, klausėsi kiekvienos stoties įvykių, išsakė prašymus ir dėliodami simbolius, gilinosi į kiekvienos stoties esmę. Tikimės, kad mokiniams pavyko susikaupti, apmąstyti savo gyvenimą, rasti ir pritaikyti sau kažką vertingo ir prasmingo.

Tikybos mokytoja Aurelija Žitkuvienė

From → Uncategorized