Skip to content

Būsimų pirmokų tėvelių dėmesiui

Priimami dokumentai į 1 klases:

1. Prašymas, kurį turi pateikti vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pateikiančio prašymą).

3. Gimimo liudijimas (vaiko).

4. Nuotrauka mokinio pažymėjimui (2,5×3).

5. Sveikatos pažyma (pristatyti iki 2016-08-28).

From → UncategorizedOFFICE365


PATYČIŲ DĖŽUTĖ