Skip to content

                                             DRAUGYSTĖS RECEPTAI

Etikos mokytoja Laura Daubarienė ir tikybos mokytoja Aurelija Žitkuvienė per dorinio ugdymo pamokas organizavo pokalbius – diskusijas apie draugystės svarbą, draugų vaidmenį  žmogaus gyvenime. Mokiniai rašė laiškus „Mano draugui“, ruošė siurprizus slaptam draugui. Kiekviena klasė sugalvojo po „draugystės receptą“, kūrė plakatus. Muzikos mokytojo Evaldo Venskaus  paskatinti mokiniai išmoko apie draugystę keletą dainų.

Lapkričio 20 d. mokykloje buvo minima Draugo diena. Klasės pristatė sukurtus „draugystės receptus“, skaitė „Laiškus draugui“, dainavo dainas. Kiekvienas dalyvis buvo apdovanotas dovanėlėmis – siurprizais.

Organizatoriai

From → Uncategorized