Skip to content

Popietė “Lapų žaidimas”

Lapkričio 28 dieną mokykloje vyko pradinių klasių popietė “Lapų žaidimas”, poetės V. Palčinskaitės jubiliejui paminėti. Dramos būrelis (vadovė B. Rauktienė) parodė spektaklį “Rudens mozaika” poetės eilėraščių motyvais. Bibliotekininkė V. Baratševičienė supažindino mažuosius skaitytojus bei jų tėvelius su poetės įdomesniais gyvenimo momentais. Popietėje dainavo 1-3 kl. dainininkai, vadovaujami mokytojos V. Vainorienės. Mokytoja D. Endriukaitienė su dailės būrelio mokiniais parengė piešinių parodėlę.

From → Uncategorized